Hukuksal Bakış - FORUM
MAL PAYLAŞIMI DAVASI - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: MAL PAYLAŞIMI DAVASI (/showthread.php?tid=125)


MAL PAYLAŞIMI DAVASI - Av.M.Simge Özgür - 01-22-2009 03:26 PM

Mal paylaşımı davası sonucunda evlilik birliği içerisinde satın alınmış olan ev, mahkemenin 23.10.2008 tarihli kararıyla davalı kocaya (müvekkile) bırakılmıştır. Bu karar 2009 Ocak ayı itibariyle davacı kadın tarafından temyiz edilmiştir.
Ancak davacı kadın boşanma tarihi olan 2006 yılından beri müvekkilin rızası olmamasına rağmen söz konusu evde ikamet etmektedir.
Sorum şudur; Temyiz edilen mal paylaşımı davası kesinleşmeden, davacı kadını dava konusu evden tahliye edilebilmek ve oturduğu döneme ait kira bedellerini tahsil edebilmek için nasıl bir yol izlenilmesi gerekir ?


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - tanzer kurt - 01-22-2009 05:11 PM

Mal paylaşımı davası demişsin... taraflar arasında PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ mi söz konusu... sorundan ben bunu anladım... eğer böyle ise cevap farklı edinilmiş mallara katılma rejimi yani yasal mal rejimi söz konusu ise durum değişecektir... aralarında geçerli mal rejimini belirtirsen sevinirim...


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - Ramazan Ural - 01-22-2009 05:16 PM

BU KONUDAKİ YARGITAY UYGULAMASINI DA İNCELEMEK LAZIM FAKAT HUMUK MANTIĞINDA KARARIN GEÇERLİLİĞİ VE UYGULANIRLIĞI KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARIYLA MÜMKÜNDÜR
MAHKEME KARARI KESİNLEŞMEDEN EV SİZİN DEĞİL TAHLİYE DE EDEMEZSİNİZ KİRA DA İSTEYEMEZSİNİZ
KARARIN KESİNLEŞMESİYLE İLAMLI İCRA VASITASIYLA TAHLİYE İSTERSİN
" " KESİNLEŞMEDEN İTİBAREN BAŞLAYAN MAHRUM KALINAN KİRA BEDELİ OLARAK ECRİ MİSİL İSTERSİN


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - Fatih TÜRK - 01-22-2009 05:46 PM

Taşınmazın aynına ilişkin bir karar söz konusu olduğundan ben de kesinleşmesi gerekeceği kanaatindeyim.


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - Ramazan Ural - 01-23-2009 02:10 PM

TANZER BEY BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEY BİLİYOR OLABİLİR
SAYIN TANZER BEY İKİ MAL REJİMİNE GÖRE DE AÇIKLAMA YAPSAN BİLGİSAYARIN KLAVYESİ Mİ ESKİR


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - Av Meltem Simge Özgür - 01-26-2009 12:03 PM

Taraflar arasında paylaşmalı mal ayrılığı rejimi uygulanmakta.


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - tanzer kurt - 01-26-2009 06:37 PM

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde paylaştırmanın ayın olarak yapıl­ması asıldır. Paylaşım eşit olarak gerçekleştirilecektir. Başka bir anlatımla eşler paylaşım konusu malların yarısının mülkiyetine sahiptir.

Oysa katılma rejiminde rejim süresince edinilen mallar rejimin sona ermesi nedeniyle tasfiye edildikten sonra bir artık değer kalırsa kural olarak eşit olarak paylaşılır. Artık değere ilişkin bu paylaşıma katılım eşler ara­sında katılma alacağını oluşturur. Görüldüğü üzere ortada bir alacak hakkı vardır. Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde ise aynî hak söz konusudur.

Paylaştırmanın ayın olarak yapılmasına olanak yoksa olan bedel ek­lemek suretiyle paylar denkleştirilecektir. Bu bedele denkleştirme be­deli denilir. Denkleştirme bedeli için paylaştırmanın ayın olarak yapılma­sına olanak olmayan paylaşım konusu malın mülkiyetini alan eşin diğerine ödemesi gereken bedeldir denilebilir.

Denkleştirme bedeline kural olarak tasfiyenin sona ermesinden başla­yarak faiz yürütülür. Ancak eşler aksine anlaşma yapabilir.

Ödenecek olan bedel, malların tasfiye anındaki sürüm değerlerine göre hesaplanacaktır.

Hesaplamada paylaşım konusu malların edinilmesinden doğan borçlar indirilir.

Borçlu eş, denkleştirme bedelini derhal ödenmesi durumunda ciddî güçlüklerle karşılaşacaksa ödemelerin uygun bir süre ertelenmesini isteyebi­lir.

Durum ve koşullar gerektiriyorsa borçludan güvence istenebilir.


Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, ya­şantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır.

Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi hâlinde, aile­nin ortak kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyasını kullanmaya hangisinin devam edeceği konusunda eşler anlaşmış iseler bu anlaşmaya göre hareket edilir.

Anlaşma sonucu konutta kalma hakkını elde eden eş, bu hakkını tapu kütüğüne şerh ettirebilir.

Aile konutunda kimin kalacağı ve ev eşyasını kimin kullanmaya de­vam edeceği konusunda eşler anlaşamıyorlarsa, bu hakka hangisinin sahip olacağına iptal veya boşanma kararıyla birlikte aile mahkemesi hâkimi karar verir. Aile mahkemesi hâkimi bu kararı kendiliğin­den vermek zorundadır.

Aile konutunda kimin kalacağı ve ev eşyasını kimin kullanmaya de­vam edeceği konusunda karar verecek olan aile mahkemesi hâkimi hakkaniyete göre;

- Olayın özelliklerini,

- Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını,

- Varsa çocukların menfaatlerini,

Göz önünde bulundurmalıdır.

Aile mahkemesi hâkimi vereceği kararda belirleyeceği kalma ve kullanma süresini tapu kütüğüne şerh için tapu memurluğuna bildirir.

Şerhten amaç, diğer eşin bu konutu satış suretiyle el değiştirerek diğer eşin yararlanmasına son vermesini engellemektir.

Verilen hak, belirlenen sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Aile mahkemesi hâkimi aksini kararlaştırabilir. Süre sona ermeden yararlanan tarafın durumunda değişiklik olursa diğer taraf kararın gözden geçirilmesini aile mahkemesi hâkiminden isteyebilir.

Eşler konutta kira ile oturuyorlarsa gerektiğinde konutta kiracı sıfatı taşımayan eşin kalmasına aile mahkemesi hâkimi karar vere­bilir. Bu durumda, iptal veya boşanma kararıyla birlikte kiralayanın sözleş­meden doğan haklarını güvenceye almak için gerekli düzenleme yapılma­sına kendiliğinden karar verilir.

Yukarıdaki açıklamalar bir makaleden alınmış olup, kanaatimce ayni hak devri söz konusu olduğundan tasfiye tarihinden itibaren, mahkeme kararında aksine bir hüküm yoksa, "kadının 3 veya 5 sene oturması v.s gibi" karar tarihinden itibaren faiz yürütülmek suretiyle kira bedeli için ihtarname keşide edilerek ödenmesi talep edilmesi, aksi halde dava ikame olunmalıdır.


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - tanzer kurt - 01-26-2009 09:09 PM

Ancak kira bedeli olarak değil... Kira ödemek zorunda kalması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ama boşanma kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren fuzuli işgal nedeniyle ecrimisil gündeme gelebilir diyorum ben naçizane... aksini düşünenle görüşelim ve tartışalım...


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - Ramazan Ural - 01-27-2009 08:35 AM

tanzer kardeşim uzun uzun yazmışsın teşekkür ederiz
sonuç olarak kararın kesinleşmesi gerek tahliye için
karar kesinleştikten sonra ecri misil istenebilir
yanlış anladıysam düzelt
sonra yanlış iş yapmayalım


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - ERKAN ÇAKIR - 01-27-2009 12:38 PM

BENDE RAMAZAN ABİYE KATILIYORUM YANZERCİM. UZUN UZUN YAZMANA HİÇ GEREK YOKTU. KESİNLEŞMESİ GEREKİR DESEN BENCE YETERDİ.


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - Av Meltem Simge Özgür - 01-27-2009 02:22 PM

Soruma cevap veren herkese çok teşekkür ederim..


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - tanzer kurt - 01-27-2009 05:51 PM

tamam kesinleşme gerekir diyorum ama boşanma kararının kesinleşmesinin yeterli olduğu düşünce ve kanaatindeyim... yoksa eşya davasının kesinleşmesi gerekmez deyyorum... yarışmacı arkıdeşlere başşşarılar demek geliyor içimden ama neyse... Smile


RE: MAL PAYLAŞIMI DAVASI - tanzer kurt - 01-27-2009 05:53 PM

elinize uzun bir bilirkişi raporu geldiğinde hepüsünü mü okuyonuz yoksa netice kısmına göre mi hareket ediyonuz... uzun diyen kardeşlerime uzayın leyyyn diyorum.... Smile