Hukuksal Bakış - FORUM
Fatura takibi-yetki - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: Fatura takibi-yetki (/showthread.php?tid=395)


Fatura takibi-yetki - arzucan - 07-24-2009 08:58 AM

Herkese merhaba,Şöyle bir sorum var;
Müvekkilim hakkında faturaya ilişkin icra takibi başlatılmıştır.Faturalar daha önceden müvekkilime tebliğ edilmiş bende yasal süresinde itiraz etmiştim.Alacaklı icra takibini bulunduğu yer olan Balıkesir den açmış. Ben takibe yetki ve ödeme yapıldığı yönünden itiraz ettim,takip durdu.
Ancak alacaklı itirazın iptali davası açtı,ilk duruşma yapıldı.Ticari defterler talep edildi Ancak yetki yönünden bir karar verilmedi.
Sizce yetkili icra dairesi neresi?
Bu durumda benim yapabileceğim birşey var mı?
Yanıtlarınız için teşekkür ederim..


RE: Fatura takibi-yetki - ENGİN ÇAPAR - 07-24-2009 11:05 AM

Gerekçeli kararda ;esasa neden girildiği (yargılamaya devam edilerek,yetki itirazını kabul etmeme gerekçesi)belirtilecektir. Faturaya dayalı takiplerde genel yetki kuralının istisnası olan BK.73.madde hükmü uygulanmaktadır.Fatura bedeli; alacaklının ikametgahında ödenecek borçlardandır.(Balıkesir İcra Dairesi )

Bu arada bence Gülen Kız! borcun ödendiği yönünde itirazında biraz acele etmiş gibisin. İspat yükünü ödeme def'i ileri sürmekle üzerine almışsın.Alacaklı taraf öncelikle fatura bedeli mal veya hizmetin gerçekleştiğini ispat etmeli idi. Elinde de sadece fatura var olduğundan işi zordu.Somut olayda temel borç ilişkisi (faturanın çeşidi) ,tarafların ünvanları ve tarafınızca yapılan ödemenin neye ilişkin olduğu TTK.md.23 hükmü dahilinde mahkemece belirlenmeye çalışılarak sonuca ulaşılacaktır. İyi Çalışmalar..


RE: Fatura takibi-yetki - Ramazan Ural - 07-24-2009 12:27 PM

engin in ayrıntılı cevabından sonraya diyecek fazla bir şey yok
ayrıca yetki itirazının öncelikle karara bağlanması zorunlu


RE: Fatura takibi-yetki - İlyas ÖZKAN - 07-24-2009 03:03 PM

Ödeme yaptıysanız ve takip konusu faturalara ilişkin belgeniz de varsa itiraz etmenin bence bir anlamı yok.Bırak dava açsınlar %40 kötüniyet tazminatı bile alabilirsin.Ama sırf takibi geciktirmek amacıyla itiraz ediyorsan Engin in dediği gibi ödeme itirazı sıkıntılı.Böyle bir borcumuz yoktur demek en güzeli ben hep böyle yapıyorum...


RE: Fatura takibi-yetki - arzucan - 07-25-2009 09:23 AM

Ticari defterlerde bizim bu alacaklılarla yaklaşık 5 yıldır ticari iş yaptığımız açık. Yazdığım itiraz dilekçesinde ,böyle bir borcumuzun olmadığını,ödemelerin gerçekleştiğini yazdım.
Korkutmayın beniiiSad
Muhtemelen ticari defterler birbirini tutmayacak,elimizdeki tahsilat makbuzlarında parayı alan kişinin ad soyad ve imzası mevcut.
Napcam ben şimdiiiSad


RE: Fatura takibi-yetki - ENGİN ÇAPAR - 07-25-2009 10:52 AM

Somut olayda; İTİRAZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ GEREĞİNCE , taraflar arasındaki faturaya dayalı sözleşmenin varlığı yada fatura içeriği mal/hizmetin teslimi olgusunda İhtilaf kalmamıştır. Davalı/Borçlu bu yönde ödeme def’inde bulunmakla varolduğu iddia edilen makbuzların takibe konu fatura içeriğindeki mal yada hizmet karşılığı alacaklı tarafa verildiğini ispat etmelidir.Davada ,tarafların ticari defterleri kesin delil niteliğinde ve ihtilafı çözümleyecek ana unsur olarak kalmıştır. Bu anlamda;

a)Taraflar tacir olduğundan ; mahkemece defterleri bi getirin bakalım denilerek, karşılıklı inceleme yapılacaktır .

b)Davalı/borçlunun itiraz/cevap dilekçesinin içeriğine göre bilirkişi vasıtasıyla faturaya konu mal/hizmetin değeri tespit edilip,müvekkil şirketin defterlerinde varolması gereken ödeme dekontlarındaki bedel arasında tespit sağlanacak bu yönde gerekirse tanık beyanlarına da başvuralabilecektir.

c) İstisnalar dışında ticari defterlerin muntazam tutulduğu şirket sayısı sınırlıdır. Faturalı takiplerde alacaklının fatura içeriği mal veya hizmetin varlığı/teslimi/bedelini ispat etmede mevcut sıkıntısı maalesef biraz giderilmiş gibi. Somut olayda, ticari defterlerin içeriği muhtemelen ihtilafı giderecektir.

( Ödeme dekontları , takip konusu faturaya ilişkin ve vekileden şirketin defterlerine işlendi ise sıkıntı azalacağından yine gülücükler seninle demektir Smile Kolay Gelsin...


RE: Fatura takibi-yetki - Fatih TÜRK - 07-25-2009 12:19 PM

Alıntı: ''a)Taraflar tacir olduğundan ; mahkemece defterleri bi getirin bakalım denilerek, karşılıklı inceleme yapılacaktır .''

Soru: Hakimin re'sen defterleri isteme yetkisi var mıdır?


RE: Fatura takibi-yetki - ENGİN ÇAPAR - 07-25-2009 01:39 PM

CEVAP : HUMK 75/3


RE: Fatura takibi-yetki - Fatih TÜRK - 07-25-2009 04:09 PM

Taraflarca hazırlanma ilkesi delilleri de kapsar. Yani, kural olarak deliller taraflarca gösterilir; hakim delillere kendiliğinden başvuramaz. Ancak hakim bilirkişi ve keşif delillerine re'sen bavurabilir. Hakim isticvaba da kendiliğinden kara verebilir.(Baki Kuru, Usul Hukuku Ders Kitabı 14. Bası)

Bu itibarla Engin Bey kanımca HUMK 75/3 de bahsedilen husus tarafların dayandıkları delillerin sunulmasıdır.

Ancak baktığım kadarıyla hakim yinede re'sen ticari defterlerin ibrazını isteyebiliyor. Ancak dayanak yasa maddesi sanırım HUMK 75/3 değil. Biraz daha bakacağım. Net bir şey bulursam eklerim. Yanıtlarınız için teşekkürler.


RE: Fatura takibi-yetki - ENGİN ÇAPAR - 07-25-2009 08:41 PM

Her somut olay gelinen aşamada varolan özelliklerine göre çözümlenmeye çalışılır. Hakim de , mevcut yasa kapsamında ancak DOSYA MÜNDERECATINA uygun karar verme eğiliminde ve zorunluluğundadır.

Tacir olan taraflardan biri faturalı alacağım var ve ödenmedi diyor diğeri ben bunu ödedim ve al dekontlarım diyor. Tarafların bu belgelerinin suretleri zaten mevcut icra dosyasında dayanak olarak bulunmakta. Her iki taraf da, biz delil olarak ticari defterlerimize dayanmıyoruz deseler de uyuşmazlık konusu iddia ve savın dayanağı işlemeye mecbur oldukları ticari defterlerin içeriğinde bulunmakta. Duruşmanın her safhasında, TARAFLARIN İDDİA VE SAVLARI TİCARİ DEFTERLERE BAĞLI OLDUĞUNDAN HAKİM TARAFINDAN ; HUMK md.75/3 hükmü gereği “..defterleri bi getirin bakalım “ denilecektir diye düşünüyorum.

Fatih arkadaşım, şayet sorunuz ayrı bir forum konusunda somut olaydan bağımsız ; “ İtirazın İptali Davasında Hakim Re’sen Delil isteyebilir mi ? ” olsa idi cevap da muhtemelen ; yargılama usulü bakımından genel hükümlere (normal alacak davasında olduğu gibi ) göre incelenen İtirazın İptali Davalarında, re’sen araştırma ilkesi uygulanmadığından HAYIR olacak ve o zaman bizlerle paylaştığınız ( Genel hükümlere tabi davalarda kamu düzenini ilgilendiren hususların hakimce herzaman re’sen gözetileceği.. ) genel hükümleri o forum konusuna uygulanabilecekti.

Meslektaşımızın sorusu/nu ( Faturaya Dayalı Takibe İtiraz – İtirazın içeriğindeki Ödeme Def’i – İtirazın İçeriği İspat Külfeti – GELİNEN AŞAMADA Yargılama Usulü) ; bu silsileye uygun düşünmemiz gerekir. Somut olaya bağlı sorduğunuzu düşündüğüm sorunuzun gelinen aşamada cevabı HUMK md.75/3 olmalıdır ki hakim de bunu uygulamıştır.(Gerçi hakimin her kararı doğru mu diye ben de olsam araştırmaya devam ederim ama..) Genel hükümlerden ve benim mesnetsiz bu yorumumdan ziyade, somut olaya tatbiki mümkün net bir bilgiyi bekliyoruz. İyi Çalışmalar…


RE: Fatura takibi-yetki - Fatih TÜRK - 07-28-2009 06:27 PM

TTK. 80/1 ve HUMK. 330 'da hakime defterlerin ibrazını emretme yetkisi verilmiş, ancak her iki durum içinde belli şartlar öngörülmüş, Arzu'nun olayında TTK.80/1 gereği hakim bu hususta yetkilidir diyebiliriz sanırım. Ancak şartların oluşması açısından kanundaki ifadeler çok muğlak ve elimdeki kitaplar bu hususta çok net şeyler söylemiyor.