Hukuksal Bakış - FORUM
meni müdahale - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: meni müdahale (/showthread.php?tid=519)


meni müdahale - Av. Murat OĞAN - 01-05-2010 10:07 AM

müvekkilin tapulu taşınmazının bahçesine komşusu tarafından duvar ve kapı yapılmış olup müvekkillin evine giriş çıkışını engellemektedir.
bu durumda taşınmazın değerinin tamamı üzerinden mi dava harcı belirlenecek yoksa müdahale yapılan kısıma göre mi harç belirlenecek??
eğer tamamı üzerinden hesaplanacaksa asliye hukuk , müdahale edilen kısım üzerinden hesaplanacaksa sulh hukuk, görevsizlik kararı verilmemesi açısından ne yapmamız gerekir??


RE: meni müdahale - İlyas ÖZKAN - 01-05-2010 10:38 AM

Maalesef gayrimenkulün aynına ilişkin davalarda veya bu gibi fiili işgal davalarında gayrimenkulün değeri üzerinden harç yatıracaksın kardeşim benim,ancak sana bir akıl vereyim.Tapuda veya belediyede beyan değeri gerçek kıymetinin altındadır sanırım.Tutup da gerçek piyasa değeri üzerinden açma sakın devlet dinlemez alır paranı haberin olsun ayrıca artık dava değerinin binde 14,90 ı peşin harç olarak yatıyor masrafı ona göre al.


RE: meni müdahale - Ramazan Ural - 01-05-2010 10:53 AM

değeri asliye hukuk sınırında ise dosyayı asliye hukuk mahkemesine düşecek değeri yaz
itirazı olan varsa değer tespiti yaptırıp harcı tamamlatabilir sana
mesela 10.000-tl yazabilirisin asliye - sulh sınırları değişmediyse tabi


RE: meni müdahale - Av. Murat OĞAN - 01-05-2010 10:59 AM

tapuda değeri 4.000 TL yazıyo, gerçek değeri 80.000 civarında , buna göre mahkeme keşif sırasında gerçek değeri belli olacağından dolayı asliye hukukta mı açayım 10.000 TL üzerinden gösterip?


RE: meni müdahale - Ramazan Ural - 01-05-2010 11:02 AM

ben güzel anlatmışım, sende iyi anlamışsın
kolay gelsin...


RE: meni müdahale - Av. Murat OĞAN - 01-05-2010 11:13 AM

sayın başkan ona şüphe yok ,ilyas beyin dediği tapudaki değerini gösterip davanı aç diyince orda kafam karıştı ayrıca yukarıda da bahsettiğim gibi aşağıdaki yargıtay kararına göre acaba burda taşınmazın tamamının bütünlüğünün bozulduğundan bahsedilebilir mi ? öyleyse sorun yok asliye hukuk ama mahkeme müdahalenin yapıldığı kısımı dikkate alırsa bu defa o değer gözönüne alınırsa sulh hukuk mahkemesi görev alanına girer.
T.C. YARGITAY
1.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/8149
Karar: 2004/9090
Karar Tarihi: 15.09.2004

ELATMANIN ÖNLENMESİ - TAŞINMAZLARIN BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI - GÖREVLİ MAHKEMENİN TAŞINMAZIN DEĞERİNE GÖRE BELİRLENMESİ GEREĞİ

ÖZET Big Grinava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve yıkım isteğine ilişkindir.İddianın içeriği ve yapılan keşif sonucunda düzenlenen rapor ve krokilerden, çekişme konusu taşınmazlara su borusu geçirilmek suretiyle el atıldığı; böylece taşınmazların bütünlüğünün bozulduğu ve tamamının kullanılamaz hale geldiği sonucuna varılmaktadır. Hal böyle olunca, taşınmazların tamamının değerlerinin saptanması ve görev hususunun buna göre belirlenmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere görevsizlik kararı verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

(1086 S. K. m. 8) (4721 S. K. m. 683)

Dava: Taraflar arasında görülen davada;

Davacılar, maliki bulundukları 539 ve 540 parsel sayılı taşınmazlara ve bu taşınmazlarıyla irtibatlarını sağlayan özel yola davalılar tarafından su boruları döşenerek el atıldığını ileri sürerek, davalıların el atmalarının önlenmesine ve döşenen boruların yıkımına karar verilmesini istemişlerdir.

Davalılar, davacıların taşınmazında eskiden beri boru hattı bulunduğunu; bu boru hattının yenilendiğini ve davacılara herhangi bir zararın söz konusu olmadığını bildirerek davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece keşif sonucu belirlenen dava değeri itibariyle mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli Gerede Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar, davacılar tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi N.Semra Soydaş'ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve yıkım isteğine ilişkindir.

Mahkemece, çekişme konusu taşınmazın su borusu geçen kısmının değerine itibar edilerek görevsizlik kararı verilmiştir.

İddianın içeriği ve yapılan keşif sonucunda düzenlenen rapor ve krokilerden, çekişme konusu taşınmazlara su borusu geçirilmek suretiyle el atıldığı; böylece taşınmazların bütünlüğünün bozulduğu ve tamamının kullanılamaz hale geldiği sonucuna varılmaktadır.

Hal böyle olunca, taşınmazların tamamının değerlerinin saptanması ve görev hususunun buna göre belirlenmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.

Sonuç: Davacıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü H.U.M.K 428.mad.uyarınca BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 15.9.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


RE: meni müdahale - av.turgay balaban - 01-05-2010 11:18 AM

bence görev konusu hariç...olayı çok iyi hikaye edememişsin sayın OĞAN..komşu amca elin bahçesine nasıl duvar yapar..bi de kapı açar..Smile ben zihnimde canlandıramadım doğrusu...(komşunun bahçesi, duvarlar, kapı..) hadi bahçeye duvar yaptı diyelim, niye kapı açar ki komşu amca? röntgenci miymiş ki acep? ya adam kendi evine, barkına geçemiyor onun için kapı açtıysa..hani geçit irtifakı bağlamında düşündüm de..Açacağın davaya karşı geçit irtifakı davasına muhatap olabilir misin diye aklıma geldiydi de o bakımdan Smile


RE: meni müdahale - Av. Murat OĞAN - 01-05-2010 11:24 AM

gıcıklık olsun diye yapmış işte adam , benim sorum görev açısından olduğu için ayrıntılı anlatmadım olayı sayın balaban


RE: meni müdahale - İlyas ÖZKAN - 01-05-2010 12:03 PM

Arkadaşlar ben 30.000 TL değerinde bir gecekondu için meni müdahale açmıştım mahkeme değer tesbiti yapmadan karar verdi.Her zaman tesbit istemeyebilir.Asliye hukuk sınırında açmak en mantıklısı..