Hukuksal Bakış - FORUM
Muhtara Tebligat - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: Muhtara Tebligat (/showthread.php?tid=630)


Muhtara Tebligat - Fatih TÜRK - 05-24-2010 03:21 PM

Tebligatta;

'Adres tevziat saatlerinde sürekli kapalı. Muhatap tespit edilemedi. Evrak muhtar kaydına istinaden muhtara tebliğ edildi. Haber kağıdı yapıştırılığ ismini vermeyen komşusuna haber verildi.'

Yazılmış altını dağıtıcı tarih yazıp imzalamıştır.

Muhtarda mühürleyip,imzalamıştır.

Bu tebligat Tebligat Kanunu md 21 e uygun mudur?


RE: Muhtara Tebligat - Fatih TÜRK - 05-24-2010 03:27 PM

Bakınız...:Cool


RE: Muhtara Tebligat - av.turgay balaban - 05-25-2010 07:29 AM

tebligat geçersizdir.ensar'ın yazdıklarına ilaveten.komşuya haber verilmesinin yanı sıra, komşunun isim ve imzasının da alınması gereklidir.imzadan imtina durumu varsa bu husus tebligata şerh düşülmelidir.


RE: Muhtara Tebligat - Fatih TÜRK - 05-25-2010 03:37 PM

Şunu sorayım peki posta memurunun tebligatı usulüne uygun yapması için nasıl bir yol izelemeliyiz. Zira nüfusta da borçlunun adresi aynı çıkıyor.


RE: Muhtara Tebligat - Fatih TÜRK - 07-21-2010 10:48 PM

Ödeme emrini usule uygun olarak tebliği için üzerine postacıya ikaz yazarak tebliğe çıkardık, bu sefer muhatabın bizzat kendisine tebliğ edildi ve borca itiraz etti.Smile