Hukuksal Bakış - FORUM
İstifa Dilekçesi -Kıdem Tazminatı - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: İstifa Dilekçesi -Kıdem Tazminatı (/showthread.php?tid=652)


İstifa Dilekçesi -Kıdem Tazminatı - Fatih TÜRK - 06-21-2010 01:30 PM

İşveren işçinin maaşını geciktirmekte istifa dilekçesi vermesi halinde maaşını ödeyceğini ifade etmektedir.

İşveren tam 5 gün bankaya yatırdığı maaşı geciktirmiştir. Sonuçta işçi kendi el yazısıyla ''Kendim işten ayrılıyorum, alcağım kalmamıştır.'' yazan bir dilekçe vermiş ve akabinde de işveren tarafından işten çıkarılmıştır.

Olayların gelişimine dair tanık vardır. Kıdem tazminatına ilişkin açılacak davanın kazanılma ihitimali var mıdır?


RE: İstifa Dilekçesi -Kıdem Tazminatı - Av. Oğuzhan DAYAR - 06-21-2010 03:20 PM

İşcinin kendi el yazısı ile yazdığı istifa dilekçesi geçerli kabul görüyor.Ancak işverenin şart koşmasını tanık ile ispatlarsan dava tersine dönebilir.Şuna kesinlikle inanıyorım ki işveren karşısında gerçekten çok zayıf konumda olan işci hukuk düzeni tarafından korunuyor ve Yargıtay işci lehine olan durumları oldukça geniş yorumluyor.Bence bahsettğin tanık bordrolu tanık ise davanın kazanılma şansı var.Ben olsam dinletirdim...


RE: İstifa Dilekçesi -Kıdem Tazminatı - av.turgay balaban - 06-22-2010 12:01 PM

Bir işçinin onca yıl çalışması karşılığında tazminatlarını almaksızın istifa ederek işten ayrılması hayatın olağan akışına uygun olmayan bir durumdur. İstifa ettiyse alacağı zaten doğmayacaktır. O yüzden neden hiçbir alacağım kalmadı diye bir beyan yazmış olsun ki, yani istifa olgusu ile ibra niteliği taşıyan istifa dilekçesi içeriği birbiriyle çelişmektedir. haliyle bu istifa dilekçesine itiber edilemez.

Üstelik işçi, ücretini zamanında alamadığı için de haklı nedenle iş aktini fesh edebilir. alacağım kalmamıştır şeklindeki beyan, kıdem tazminatı dışındaki alacaklarda belki etkili olabilir. Ama kıdem tazminatında verilen dilekçede rakam belirtilmesi şartı vardır. İstifa halinde ihbar tazminatı alınamaz.

iyi çalışmalar.