Hukuksal Bakış - FORUM
Vasinin İşlemleri - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: Vasinin İşlemleri (/showthread.php?tid=824)


Vasinin İşlemleri - Fatih TÜRK - 02-17-2011 02:55 PM

65 yaşından büyük ve alzheimer hastası bir kişiye vasi tayin ettireceğiz. Vasinin çapları belli olan taşınmazların tapularının çıkarılması için tapuda işlem yapması için ayrıca mahkemeden izin almasına gerek var mdır?Yoksa tapuya vesayet kararını sunmamız yeterli olacak mıdır?Teşekkürler.


RE: Vasinin İşlemleri - gizemak - 02-17-2011 08:35 PM

Merhabalar,
Veli, vasi, kayyım gibi kanuni temsilciler tarafından yapılan istemlerde kanuni temsilcinin yetkili olduğunu belirten karar ve belge istenir.

Bir kanuni temsilci olarak vasinin istemlerinde vasinin vesayet kararını ve istenen işi yapmaya yetkili olduğuna dair mahkeme kararını ibraz etmesi gerekir.

Vasinin, vesayet makamının izni ile yapabileceği işlemler, TMK md 462'de sayılmıştır. Bunlar arasında, taşınmazların alım satımı, rehdenilmesi ve başka bir aynî hakla kısıtlanması da bulunmaktadır. TMK md 462 gereğince vasi, böyle bir işlem yapmak isterse hakimden izin almak zorundadır. TMK md 465'de ise,kanunen gerektiği halde vesayet makamının izni alınmadan yapılan işlemler vesayet altındaki kişinin vasinin izni olmaksızın yaptığı işlem hükmündedir, diye belirtilmiştir.

Umarım faydalı olmuştur,Saygılar..