Hukuksal Bakış - FORUM
KEMİK KIRIĞI - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: KEMİK KIRIĞI (/showthread.php?tid=857)


KEMİK KIRIĞI - İlyas ÖZKAN - 03-22-2011 02:47 PM

Kasten insan yaralama suçunda kemik kırığı olması halinde verilecek ceza 5 yıldan az olamaz hükmü hangi hallerde uygulanıyor.TCK İlk düzenlemede bu hüküm varmıydı?


RE: KEMİK KIRIĞI - Kazım Sertkaya - 03-22-2011 04:19 PM

TCK 87/3: " Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır."

Abi yukarıdaki madde deyiminden 86. madde anlaşılıyor. 86. maddenin birinci fıkrasında anılan suçların cezası olarak 1 yıldan 3 yıla kadar denilmiş. 87/3 teki suçun cezası ise yarısı artırılacağından 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar olacak.. İlgili suçun cezasının 5 yıldan az olamayacağına ilişkin herhangi bir amir hüküm yok gibi..

Kemik kırığı ve çıkığının hangi durumlarda uygulanacağı ise herkesin malumunda olduğu üzere kemik kırığı ve çıkığının mevcudiyetinde söz konusu olacak. Adli tıptan alınacak raporda eylemin kemik kırığı ve çıkığına sebep olduğu düşünülürse sanık 87/3 ten yargılanacak. 2006 daki değişiklikten sonra buna yönelik eylemler cezalandırılmaya başlandı. Eski yasada böyle bir özel düzenleme yok. Bunun sebebi ise kanaatimce çok yaygın olan kafa atma sonucu ortaya çıkan burun kırılmasından kaynaklanıyor.

Kanunun ilgili maddesinden anlaşılacağı üzere; kırığın hayat fonksiyonlarındaki işlevine göre sanığın cezasının tayini yapılacak.. Misal olarak parmağın kırılması sonucu 2 yıl ceza verilecek ise burun kırılmasında 2,5 yıl ceza verilecek.. Tabi hayat fonksiyonlarına etkisi bakımından ilgili cezalar artırılabilecek.. Saygılar abi


RE: KEMİK KIRIĞI - Av. Oğuzhan DAYAR - 03-23-2011 01:47 AM

KASTEN YARALAMA

Madde 86 - (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./4.mad) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silâhla,

İşlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır. *1*

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA

Madde 87 - (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) (Değişik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.4.md) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hâllerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hâllerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
--------------------------------------------
Olay şöyle:

Eğer yaralama olayı hem 87/1' deki hallerden birine hem de 86/3'teki hallerden birine uygun ise; 87/1-son bendi uygulanıyor ve VERİLECEK CEZA 5 YILDAN AZ OLMUYOR.

Ha yaralama olayı 87/1'deki halleri içeriyor ancak 86/3'teki haller yoksa yani 86/1' de belirtilen basit diye tabir edilen yaralama ise BU SEFER VERİLECEK CEZA 3 YILIN ALTINA DÜŞEMİYOR.

Yani bugün size yanlış bir aktarımım olmuş İlyas Bey. Araştırdım; 5 yılın gerekçesi kemik kırığı değil; 86/3 ve 87/1 hallerin birlikte bulunmasıdır.


RE: KEMİK KIRIĞI - İlyas ÖZKAN - 03-23-2011 07:15 AM

Kasten yaralama tahta parçası yada sopa ile işlenirse ve kafada kırık meydana gelirse tüm hafifletici sebepler uygulansa bile asgari ceza 3 yıl 2 ay oluyor o zaman.


RE: KEMİK KIRIĞI - Kazım Sertkaya - 03-23-2011 10:08 AM

O kadar uzun bir yazı yazdım ki tam anlamıyla makale oldu ama gönderirken sorun yaşandığından mesaj gönderilemedi; kısaca özetlemek istiyorum:

86/1, 86/3-e ve 87/3. maddelerinin somut olayda uygulanması gerekir. Anılan maddeler uygulandığından verilecek ceza 27 AYDAN 81 AYA KADAR HAPİS cezasıdır. Aynı şekilde kafatasındaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarındaki etkisi göz önüne alındığında, en azından orta sınırdan ceza tayini gerekeceğini düşünmekteyim. Tabi burada sopanın silah mahiyetinde olup olmadığı göz önüne alınmalı. Zira birçok yargıtay kararına göre etkisi fazlaca olmayan tahta sopaların silah mahiyetinde sayılmaması söz konusu.. Ancak kafatasında ki kemiği kıracak kadar karşı tarafa üstünlük sağlayacak nitelikteki nesnenin silah sayılması gerektiğini düşünüyorum. İyi çalışmalar


RE: KEMİK KIRIĞI - Kazım Sertkaya - 03-24-2011 11:40 AM

Oğuzhan güzel yazmışsın ama sonucu tam anlamıyla açıklamamışsın.. Sence somut olaya göre suçun cezası ne kadar ?


RE: KEMİK KIRIĞI - Av. Oğuzhan DAYAR - 03-24-2011 05:34 PM

3 küsür yıl abi (:


RE: KEMİK KIRIĞI - Kazım Sertkaya - 03-24-2011 05:35 PM

Peki öyle olsun bakalım Smile Smile