Hukuksal Bakış - FORUM
VELAYET-ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: VELAYET-ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ (/showthread.php?tid=945)


VELAYET-ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ - AKIN UZUN - 08-04-2011 08:44 AM

Herkese günaydın, hayırlı bol kazançlar.

Bi konu hakkında kıymetli görüşlerinizi almak istiyorum.

Taraflar iki sene önce anlaşmalı olarak boşanmışlar. çocuğun velayeti annede. kısa bir süre öncesine kadar baba çocukla olağan bir şekilde şahsi münasebet kurabiliyordu.

baba çocuğunu almak için anneyi aradığında kendilerinin aksaraya taşındıklarını artık aksarayda yaşayacaklarını söylemiş. anne yeniden evlenip evlenmediğini bilmiyoruz. ama büyük ihtimalle anne evlendi ve oraya yerleşti tabi çocuğu da yanında götürdü. babanın çocuğunu görmek için her hafta sonu aksaraya gidip gelmesi pek kolay değil.

Şu aşamada bize ne yapmamızı önerirsiniz?

velayetin değiştirilmesi davası mı açalım yoksa, kişisel ilişkinin yeniden düzenlemesini mi isteyelim? Ayrıca bu iki davada birlikte açılabilir mi?


RE: VELAYET-ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ - Özgen Cem Aşkun - 08-04-2011 06:01 PM

bence terditli olarak bu davaları açabilirsiniz.. yani önce velayetin değiştirilmesini talep edersiniz mahkeme aksi kanaatte ise kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini talep edersiniz.. amaçları farklı olduğundan her ikisinin birden talep edilebilmesi mümkün değil diye düşünüyorum ancak terditli olarak bu şekilde tek bir dava ile istenebilir kanaatindeyim...

Ayrıca olayda söz konusu mu bilmiyorum ama çocukla kişisel ilişki tesisinin önüne geçmek amacıyla böyle bir yer değişikliği söz konusu ise zaten baba aksaraya gitse bile çocuk kendisine gösterilmeyecektir. Böyle bir durumda da İİK md. 25/a gereği ilamın icrası yoluna gidilebilir. Fakat böyle bir durum söz konusu değilse sadece babanın oraya gidip gelmesi zor olduğundan bir değişiklik talep ediliyorsa söz konusu davalar terditli olarak açılabilir...


RE: VELAYET-ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ - AKIN UZUN - 08-05-2011 09:21 AM

Değerli görüşlerinizden ötürü tesekkürler.


RE: VELAYET-ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ - Ramazan Ural - 08-05-2011 10:28 AM

bravo özgen,
cevap çok iyi


RE: VELAYET-ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ - Özgen Cem Aşkun - 08-05-2011 04:24 PM

rica ederim Akın Bey.. teşekkür ederim Ramazan Abi..


RE: VELAYET-ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ - emine çetin - 08-06-2011 12:03 PM

benim sorum da kişisel ilişki tesisi ile ilgili olduğu için farklı başlık açmadım burdan devam edeyim dedim.

müvekkilim ile eski eşi 16.09.2010 tarihinde boşandılar karar 9.11.2010 tarihinde kesinleşti dava dilekçesini de ilamı da gazeteden ilanen tebligat yaptırdık, kadının adresini bulamadık. ilamda klasik kişisel ilişki kuruldu. davadan önce kadın başka biriyle iki çocuğunu ve müvekkilimi terk edip gitmiş tam 23 ay oldu terkin üzerinden geçen süre. bu süre zarfında çocuklarını aramadığı gibi ikamet adresini de müvekkilimin evinden aldırmadı yani kadını bulamıyorduk.

kişisel ilişki gereği temmuz ayı başından ağustos 1 e kadar çocukların onda kalma hakkı vardı. temmuz ayı ortasında kadın çıktı geldi, küçük çocuk (2005 d.lu)gitmek istemedi ama büyük kız (2003 d.lu) anneyle gitti. psikolojisi bozulup geldi. kadın banyosu ve buzdolabı dahi olmayan iki odalı bir evde oturuyormuş Balıkesir'de.. ve 2 çocuklu bir adamla ilişkisi varmış. bu adam gece 10dan sonra geliyormuş eve, elinde onlarca alkolle. alkolleri bitince tekrar alıyorlarmış ve büyük kızı zorla odanın birinde uyutuyorlarmış. kız bunca zaman annesini görmemesine rağmen gittiğinde anneyle hiç uyumamış.

kadının 400 tl maaşı var 300 tl kira ödüyor, bir dönerci salonunda çalışıyor sabah 9 akşam 9 ve çocuk yanındayken de hep onu işyerine götürmüş. kız içine kapanık bir şekilde geldi. anlatırken utanıyor. adam kıza "benim de iki çocuğum var büyüğe seni, küçüğe de kardeşini alcam" demiş çocuk korkmuş bundan da. uyu diye de azarlamış. şiddet ya da bağırıp çağırma yok ama.

ben şimdi kişisel ilişkinin kısıtlanması için dava açsam tanığım yok, sdc çocuğun raporu ve beyanları yeterli olur mu, çocuk da daha çok küçük pedagoga ne der bilemiyorum, denemeye değer mi.. ya da terditli açabilir miyim "ya kısıtlayın ya da yeniden düzenleyin çocuğu eskişehir içinde görsün" diye. çünkü kadının ikamet adresi hala resmi kurumlarda yok.


RE: VELAYET-ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ - AKIN UZUN - 08-08-2011 01:15 PM

[/u]TMK'nın çocukla kişisel ilişki ana başlığı adı altında kişisel ilişkinin sınırlarına ilişkin bir düzenleme bulunmakta. Bu maddeye göre kişisel ilişkinin kaldırılabileceği ve/veya değiştirilebileceği kanaatindeyim. ispat konusunda bence her şey delil olarak değerlendirilebilir. Özellikle çocuğun söyleyecekleri çok önemli diye düşünüyorum. Faydalı olması ümidi ile...

Madde 324.
Sınırları
"Madde 324 - Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür.

Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir."


Esas: 2010/734
Karar: 2010/7240
Karar Tarihi: 13.04.2010

ÖZET: Kişisel ilişki düzenlenmesinde çocuğun sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Toplanan delillerden ve özellikle baba hakkında düzenlenen iddianame içeriğinden ve küçük G.'in tercihi de dikkate alınarak her iki çocukla baba arasında kişisel ilişkinin kurulması halinde huzurlarının tehlikeye gireceği, fikri gelişimlerinin olumsuz etkileneceği anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeplerle davalı ile küçükler arasında kişisel ilişki kurulması doğru bulunmamıştır.

(4721 S. K. m. 182, 324)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda gün numarası gösterilen hükmün kişisel ilişki yönünden temyizen murafaa icrası suretiyle incelenmesi istenilmekle duruşma için tayin edilen 13.4.2010 günü temyiz eden davacı vekili Av. Aysemin Gülmez geldi. Karşı taraf davalı ile vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki tüm kağıtlar okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Türk Medeni Yasasının 182/2 ve 324/2. maddeleri uyarınca kişisel ilişki düzenlenmesinde çocuğun sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Toplanan delillerden ve özellikle baba hakkında düzenlenen iddianame içeriğinden ve [b]küçük Gizem'in tercihi de dikkate alınarak her iki çocukla baba arasında kişisel ilişkinin kurulması halinde huzurlarının tehlikeye gireceği, fikri gelişimlerinin olumsuz etkileneceği anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeplerle davalı ile küçükler arasında kişisel ilişki kurulması doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, duruşma için takdir edilen 750.00.-TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 tarih içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 13.04.2010

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas: 2003/7602
Karar: 2003/10488
Karar Tarihi: 09.07.2003

ÖZET: Toplanan delillerden davalının davacıyı tehdit ettiği, küçükle kişisel ilişkisini zedelediği, bununla da kalmayarak küçüğü 23.9.2001 tarihinde okuldan kaçırdığı ve halen de yükümlülüğüne aykırı olarak velisi olan davacıya teslim etmediği belirlenmiştir. Türk Medeni Kanununun 324. maddesi koşulları oluştuğundan davanın kabulü ile ana ile küçüğün kişisel ilişkisinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

(4721 S. K. m. 324)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesini ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür.

Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir (TMK. m. 324).

Toplanan delillerden davalının davacıyı tehdit ettiği, küçükle kişisel ilişkisini zedelediği, bununla da kalmayarak küçüğü 23.9.2001 tarihinde okuldan kaçırdığı ve halen de yükümlülüğüne aykırı olarak velisi olan davacıya teslim etmediği belirlenmiştir.

Türk Medeni Kanununun 324. maddesi koşulları oluştuğundan davanın kabulü ile ana ile küçüğün kişisel ilişkisinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 09.07.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.